WpMag

Search This Blog

Monday, July 25, 2016

Tragedy will not be my coincidental Target in Jesus name. Amen.

Biku bá ń lọ níwájú... Bàbá má jẹ́ nlé kú bá.....

Biku bá ń bọ̀ lẹhin mí ... Bàbá má jẹ kíkú ó bá mí..

Sent from my Blog www.naijagoogleblogger.blogspot.com

Search This Blog

Pages