Sunday, August 14, 2016

3RD TERM PROMOTIONAL EXAMINATION 2014/2015 CLASS: PRIMARY 6 SUBJECT: YORUBA

3RD TERM PROMOTIONAL EXAMINATION 2014/2015

CLASS: PRIMARY 6                                                                     SUBJECT: YORUBA

NAME:……………………………………………………………………………..

Ipin Kinni: Tunmo awon ede geesi wonyi sii ede Yoruba:

Ede Geesi                                Ede Yoruba

1. Clean                                   _____________________

2. Dark                                    _____________________

3. Up                                       ______________________

4. Wet                                      ______________________

5. Lazy                                    ______________________

Ipin Keji: Ko awon oro aponle ti o wa ninu gbolohun wonyii jade.

6. Aja ti o wa laaye dara ju Kinniun ti o ku lo.

7. Okunrin abinrun naa ni aja meji.

8. Aso dudu ni Folasade wo waa sibi ayeye naa.

9. Naira Mejidinlogun ni mo raa baba naa.

10. Obinrin oloro naa ti lo si ilu Abuja.

 

Ipin Keta: Onka Yoruba

11. 200 = ___________________________

12. 100 = ___________________________

13. 50 = ____________________________

14. 60 = ____________________________

15. 30 = ____________________________

 

Ipin Kerin: Ko awon ojo ose wonyii ni ede Yoruba.

16. Thursday = _______________________________

17. Tuesday = ________________________________

18. Monday = ___________________________________

19. Saturday = ___________________________________

20. Sunday = ____________________________________

 

 

 

Share this