Tenses Of Verbs

Simple Tense 

Simple Present Tense
Simple Past Tense
Simple Future Tense


Perfect Progressive 

Present Perfect Progressive 
Past  Perfect Progressive 
Future Perfect Progressive 


Perfect Tense 

Present Perfect 
Past Perfect 
Future Perfect --